Καλάθι για παιχνίδια με ρόδες

SKU: 540

ΚΩΔ: ΑΠ10150Α – ΤΜΧ

+Επιυθμητά

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

ΚΩΔ: ΑΠ10150Α – ΤΜΧ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 48 Χ 37 Χ Η 34CM