Καλάθι Κάβας Παρ/μο

SKU: 720

ΚΩΔ: ΚΒ5088Β 

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΘΙ ΚΑΒΑΣ ΠΑΡ/ΜΟ

ΚΩΔ: ΚΒ05088Β

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35 Χ 29 ΧΗ 15CM