Καλάθι Κάβας Παρ/μο

SKU: 723

ΚΩΔ: ΚΒ09615Ο – Σ/3

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΘΙ ΚΑΒΑΣ ΠΑΡ/ΜΟ

ΚΩΔ: ΚΒ09615Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 40 Χ 32 ΧΗ 13CM – 34 X 26 XH 10CM – 28 X 20 XH 9CM