Καλάθι Κάβας Παρ/μο

SKU: 757

ΚΩΔ: ΚΒ06047Ο – Σ/3

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΘΙ ΚΑΒΑΣ ΒΕΡΓΙΝΟ ΠΑΡ/ΜΟ ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΚΒ06047Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 40 Χ 31 ΧΗ 14 – 25 Χ 25 ΧΗ 12 – 29 Χ 20 ΧΗ 10CM