Καλάθι Κάβας Παρ/μο

SKU: 719

ΚΩΔ: ΚΒ05025Β

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΘΙ ΚΑΒΑΣ ΠΑΡ/ΜΟ

ΚΩΔ: ΚΒ5025Β

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35 Χ 29 ΧΗ 15CM