Καλάθι Κάβας Στρογγυλό

SKU: 879

ΚΩΔ: ΚΒ10449Ο – Σ/3

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΘΙ ΚΑΒΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10449Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 36 ΧΗ 14/36 – 31 ΧΗ 12/31 – 26 ΧΗ 11/27CM