Καλάθι Κάβας

SKU: 726

ΚΩΔ: ΚΒ09978Β – ΚΒ09977Β 

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΘΙ ΚΑΒΑΣ

ΚΩΔ: ΚΒ09978Β – ΠΑΡ/ΜΟ – 28 Χ 20 ΧΗ 11CM

KΩΔ: ΚΒ09977Β – ΟΒΑΛ      – 28 Χ 24 ΧΗ 11CM