Καλάθι κάβας

SKU: 1212

ΚΩΔ: ΚΒ10778Ο – Σ/3

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΘΙ ΚΑΒΑΣ ΟΒΑΛ Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

39 Χ 29 ΧΗ 14/36 – 32 Χ 22 ΧΗ 12/30 – 25 Χ 16 ΧΗ 10/24CM