Καλάθι Οβάλ Μελί

SKU: 706

ΚΩΔ: ΚΒ10386Ο – Σ/3

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΘΙ ΟΒΑΛ ΜΕΛΙ

ΚΩΔ: ΚΒ10386Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 46 Χ 36 ΧΗ 15/37 – 41 Χ 31 ΧΗ 15/33 – 36 Χ 26 ΧΗ 11/29CM