Καλάθι Πικ – Νικ Γκρί

SKU: 1161

ΚΩΔ: ΚΒ10483Ο – 45 Χ 32 ΧΗ 22CM

+Επιυθμητά
Category:

KAΛΑΘΙ ΠΙΚ ΝΙΚ ΓΚΡΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 45 Χ 32 ΧΗ 22CM