Καλάθι ΠΙΚ – ΝΙΚ Καφέ

SKU: 715

ΚΩΔ: ΚΒ10401Ο 

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΘΙ ΠΙΚ ΝΙΚ ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΚΒ10401Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 42 Χ 30 ΧΗ 19CM