Καλάθι Στρογγυλό Μελί

SKU: 705

ΚΩΔ: ΚΒ10380Ο – Σ/3

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΘΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕΛΙ

ΚΩΔ: ΚΒ10380Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 31 Χ Η12.5 /30 – 26 Χ 11/26 – 21 Χ 9.5/22 CM