Καλάθι Στρογγυλό μπλέ

SKU: 709

ΚΩΔ: ΛΚ10193 Β / Γ

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΘΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΠΛΕ

ΚΩΔ: ΛΚ10193 Β / Γ  Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

ΛΚ10193Β – 27 Χ 10CM

ΛΚ10193Γ – 23 Χ  9CM