Καλάθι Στρογγυλό Πράσινο

SKU: 710

ΚΩΔ: ΛΚ10195Ο – Σ/3

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΘΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΚΩΔ: ΛΚ10195Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 32 ΧΗ 13CM – 28 XH 11CM – 22 XH 9CM