Καλάθι τοίχου

SKU: 398

ΚΩΔ: ΛΚ02650Ο – Σ/3

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΙΧΟΥ ΨΑΘΙΝΟ ΚΑΦΕ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 23 Χ 13 Χ Η 12/25 – 19 Χ 10 Χ Η 11/20- 15 Χ 9 Χ Η 9/17CM

KΩΔ: ΛΚ02650Ο – Σ/3