Καλάθι Ψάθινο Στρογγυλό

SKU: 934

ΚΩΔ: ΠΑ04844Α – Β  – ΚΙΤΡΙΝΟ

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΘΙ ΨΑΘΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ

ΚΩΔ: ΠΑ04844Α – 29 ΧΗ 35CM

ΚΩΔ: ΠΑ04844Β – 25 ΧΗ 30CM