Καλάμια Διακοσμητικά

SKU: 304

ΚΩΔ: ΞΛ10069Α – Σ/3

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΜΙΑ ΒΑΜΒΟΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ  – Σ/3

ΚΩΔ: ΞΛ10069Α – ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2-3 Χ 183CM