Καλάμια Διακοσμητικά

SKU: 305

ΚΩΔ: ΞΛ10069Β – ΞΛ10070Β Σ/3

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΜΙΑ ΒΑΜΒΟΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ Σ/3

ΚΩΔ: ΞΛ10069Β – ΔΙΑΣΤΑΣΗ  2-3 Χ 183CM

KΩΔ: ΞΛ10070Β – ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3-4 Χ 153CM