Καλάμια Διακοσμητικά

SKU: 306

ΚΩΔ: ΞΛ10069Γ – ΞΛ10070Γ – Σ/3

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΛΑΜΙΑ ΒΑΜΒΟΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ Σ/3

ΚΩΔ: ΞΛ10069Γ – ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2-3 Χ 183CM

ΚΩΔ: ΞΛ10070Γ – ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3-4 Χ 153CM