Καλαμωτές – είδη σκίασης

SKU: 127

Πράσινο περαστό σύρμα 

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΑΣΤΟ ΣΥΡΜΑ  14- 16 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΚΩΔ: ΚΜ08855Ο – 100 Χ 300

ΚΩΔ: ΚΜ08856Ο – 150 Χ 300

ΚΩΔ: ΚΜ08320Ο – 200 Χ 300

ΚΩΔ: ΚΜ08321Ο – 200 Χ 400

ΚΩΔ: ΚΜ08857Ο – 250 Χ 300

ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΑΣΤΟ ΣΥΡΜΑ 16- 18 mm

ΚΩΔ: ΚΜ10329Ο – 300 Χ 250