Καλαμωτές – είδη σκίασης

SKU: 118

Καλαμωτή Σύρμα

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΣΥΡΜΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΚΩΔ: ΚΜ03617Ο – 100 Χ 300

ΚΩΔ: ΚΜ01627Ο- 100 Χ 500

ΚΩΔ: ΚΜ01095Ο- 150 Χ 300

ΚΩΔ: ΚΜ02526Ο- 150 Χ 500

ΚΩΔ: ΚΜ01096Ο- 200 Χ 250

ΚΩΔ: ΚΜ01091Ο- 200 Χ 300

ΚΩΔ: ΚΜ01092Ο- 200 Χ 400

ΚΩΔ: ΚΜ01093Ο- 200 Χ 500

ΚΩΔ: ΚΜ01090Ο- 250 Χ 400

ΚΩΔ: ΚΜ02524Ο- 300 Χ 300

ΚΩΔ: ΚΜ02525Ο- 300 Χ 500