Καλαμωτές – είδη σκίασης

SKU: 121

Καλαμωτή Αφρικάνικη Τζίβα

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ (ΤΖΙΒΑ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΚΩΔ: ΚΜ10089Ο – 150 Χ 300

ΚΩΔ: ΚΜ10091Ο – 200 Χ 300