Καλαμωτές – είδη σκίασης

SKU: 123

Καλαμωτή Σχιστό καλάμι

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΣΧΙΣΤΟ ΚΑΛΑΜΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΚΩΔ: ΚΜ10092Ο – 100 Χ 500

ΚΩΔ: ΚΜ10093Ο – 150 Χ 500

ΚΩΔ: ΚΜ10094Ο – 200 Χ 300

ΚΩΔ: ΚΜ10095Ο – 200 Χ 400

ΚΩΔ: ΚΜ10096Ο – 200 Χ 500