Καλαμωτές – είδη σκίασης

SKU: 125

Καλαμωτή μασίφ πράσινη

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΜΑΣΙΦ ΠΡΑΣΙΝΗ 10-12mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΚΩΔ: ΚΜ05390Ο – 100 Χ 500

ΚΩΔ: ΚΜ05391Ο – 150 Χ 500

ΚΩΔ: ΚΜ04250Ο – 200 Χ 300

ΚΩΔ: ΚΜ04251Ο – 200 Χ 400

ΚΩΔ: ΚΜ04252Ο – 200 Χ 500