Καλόγερος Μεταλλικός

SKU: 1303

ΚΩΔ: ΞΛ10609Ο

+Επιυθμητά

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΞΛ10609Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 28 Χ 190CM