Καραβάκι Ξύλινο

SKU: 854

ΚΩΔ: ΞΛ03838Ο – ΞΛ03837Ο

+Επιυθμητά
Category:

ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ

ΚΩΔ: ΞΛ03838Ο – 18CM

KΩΔ: ΞΛ03837Ο – 16CM