Καρδιές Διακοσμητικές

SKU: 1010

ΚΩΔ: ΛΚ10463Ο – ΛΚ10462Ο – ΛΚ10461Ο

+Επιυθμητά

ΚΑΡΔΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ

ΚΩΔ: ΛΚ10463Ο – 35CM

ΚΩΔ: ΛΚ10462Ο – 30CM

ΚΩΔ: ΛΚ10461Ο – 25CM