Κηροπήγιο Μεταλλικό

SKU: 500

ΚΩΔ: ΞΛ08306Ο – ΞΛ08307Ο 

+Επιυθμητά

ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔ: ΞΛ08306Ο – 16.5 Χ 19 Χ 74.5CM

ΚΩΔ: ΞΛ08307Ο – 16.5 Χ 19 Χ 62CM