Κουτί Παρ/μο

SKU: 1141

ΚΩΔ: ΚΒ10533Ο – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΟΥΤΙ ΠΑΡ/ΜΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10533Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 39 Χ 27 ΧΗ 18CM – 35 X 23 XH 16CM – 31 X 19 XH 14CM