Κουτί Παρ/μο

SKU: 1142

ΚΩΔ: ΚΒ10535Ο – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΟΥΤΙ ΠΑΡ/ΜΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10535Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 36.5 Χ 25.5 ΧΗ 20CM – 33.5 X 21.5 XH 19CM – 29.5 X 17.5 XH 17CM