Κουτί Παρ/μο

SKU: 1143

ΚΩΔ: ΚΒ10536Ο – Σ/4

+Επιυθμητά

ΚΟΥΤΙ ΠΑΡ/ΜΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10536Ο – Σ/4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

37 Χ 28 ΧΗ 24CM

33 X 24 XH 20.5CM

29 X 20 XH 18.5CM

24 X 16 XH 17CM