Κουτί Ψάθινο Στρογγυλό

SKU: 589

ΚΩΔ: ΚΒ09563Ο – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΟΥΤΙ ΨΑΘΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΚΩΔ: ΚΒ09563Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 26 Χ Η 15CM – 22 X H14CM – 18 X H 12CM