Κουτί Ψάθινο

SKU: 1136

ΚΩΔ: ΚΒ09919Ο – Σ/3

+Επιυθμητά

ΚΟΥΤΙ ΨΑΘΙΝΟ ΠΑΡ/ΜΟ

ΚΩΔ: ΚΒ09919Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 37 Χ 27 ΧΗ 20CM – 34 X 24 XH 18CM – 30 X 20 XH 16CM