Μπάλες Βamboo Διακοσμητικές

SKU: 1223

50 – 40 – 30 – 20 – 10CM 

+Επιυθμητά

ΜΠΑΛΕΣ ΒΑΜΒΟΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ

ΧΡΩΜΑ: ΦΥΣΙΚO

ΚΩΔ: ΛΚ10289Β – 50CM

ΚΩΔ: ΛΚ10206Β – 40CM

ΚΩΔ: ΛΚ10205Β – 30CM

ΚΩΔ: ΛΚ10204Β – 20CM

ΚΩΔ: ΛΚ10203Β – 10CM