Μπαουλάκια Δερμάτινα

SKU: 639

ΚΩΔ: ΚΒ09655Ο – ΚΒ09656Ο 

+Επιυθμητά

ΜΠΑΟΥΛΑΚΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ

ΚΩΔ: ΚΒ09655Ο – 2 ΦΙΑΛΩΝ – 36 Χ 21 ΧΗ 13CM

KΩΔ: ΚΒ09656Ο – 3 ΦΙΑΛΩΝ – 36 Χ 31 ΧΗ 13CM