Μπουκαλοθήκη Ψάθινη

SKU: 845

ΚΩΔ: ΚΒ09863Ο – ΚΒ09669Ο – ΚΒ09670Ο

+Επιυθμητά

ΜΠΟΥΚΑΛΟΘΗΚΗ ΨΑΘΙΝΗ

ΚΩΔ: ΚΒ09863Ο – ΚΒ09669Ο – ΚΒ09670Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 36 Χ 11 ΧΗ 11CM