Ξυλάκια Κινέζικα

SKU: 338

ΚΩΔ: ΞΛ09255Ο – ΞΛ09255Β

+Επιυθμητά

ΞΥΛΑΚΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ

ΚΩΔ: ΞΛ09255Ο – 1 ΦΑΚΕΛΑΚΙ – 4 ΖΕΥΓΑΡΙΑ

ΚΩΔ: ΞΛ09255Β – 1 ΦΑΚΕΛΑΚΙ – 5 ΖΕΥΓΑΡΙΑ