Ομπρελοθήκη Μεταλλική – Ψαθί

SKU: 811

ΚΩΔ: ΚΒ09752Ο

+Επιυθμητά

ΟΜΠΡΕΛΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ – ΨΑΘΙ

ΚΩΔ: ΚΒ09752Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 ΧΗ 70CM