Ομπρελοθήκη Μεταλλική

SKU: 1302

ΚΩΔ: ΞΛ10606Ο

+Επιυθμητά

ΟΜΠΡΕΛΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΩΔ: ΞΛ10606Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  36 ΧΗ 77CM