Πανέρι άρτου

SKU: 51

ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑ

+Επιυθμητά

ΚΩΔ: ΛΚ06017Α – ΠΑΝΕΡΙ ΑΡΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΦΕ 60CM

ΚΩΔ: ΛΚ04282Α – ΠΑΝΕΡΙ ΑΡΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΦΕ 55CM

ΚΩΔ: ΛΚ04279Α – ΠΑΝΕΡΙ ΑΡΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΦΕ 50CM

ΚΩΔ: ΛΚ04283Α – ΠΑΝΕΡΙ ΑΡΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΦΕ 45CM

ΚΩΔ: ΛΚ05872Α – ΠΑΝΕΡΙ ΑΡΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΦΕ 40CM

ΚΩΔ: ΛΚ05873Α – ΠΑΝΕΡΙ ΑΡΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΦΕ 35CM