Πανέρι άρτου

SKU: 50

ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

+Επιυθμητά

ΛΚ06017Ο- ΠΑΝΕΡΙ ΑΡΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΥΣΙΚΟ 60CM

ΛΚ04282Ο- ΠΑΝΕΡΙ ΑΡΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΥΣΙΚΟ 55CM

ΛΚ04279Ο- ΠΑΝΕΡΙ ΑΡΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΥΣΙΚΟ 50CM

ΛΚ04283Ο- ΠΑΝΕΡΙ ΑΡΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΥΣΙΚΟ 45CM

ΛΚ05872Ο- ΠΑΝΕΡΙ ΑΡΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΥΣΙΚΟ 40CM

ΛΚ05873Ο- ΠΑΝΕΡΙ ΑΡΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΥΣΙΚΟ 35CM

ΛΚ07440Ο- ΠΑΝΕΡΙ ΑΡΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΥΣΙΚΟ 30CM