Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 612

ΚΩΔ: ΑΠ10251 Β / Γ

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΚΑΦΕ ΠΑΡ/ΜΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

ΚΩΔ: ΑΠ10251Β – Σ/2 – 50 Χ 36 ΧΗ 16CM – 45 X 32 XH 14CM

ΚΩΔ: ΑΠ10251Γ – ΤΜΧ- 25 Χ 21 ΧΗ 12CM