Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 613

ΚΩΔ: ΑΠ10541 Α / Β / Γ / Δ / Η  – 10416 Β – 10405 Β- 10402 Η

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΚΑΦΕ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

KΩΔ: ΑΠ10541Α – ΤΜΧ – 42 Χ 29 ΧΗ 14CM

ΚΩΔ: ΑΠ10541Β- ΤΜΧ – 36 Χ 24 ΧΗ 12CM

ΚΩΔ: ΑΠ10541Γ- ΤΜΧ – 30 Χ 20 ΧΗ 10CM

KΩΔ: ΑΠ10541Δ – ΤΜΧ – 32 Χ 16 ΧΗ 7.5CM

KΩΔ: ΑΠ10416Β -ΑΠ10405Β – ΑΠ10402Η – 24 Χ 18 ΧΗ 12CM