Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 614

ΚΩΔ: ΑΠ10410 Β / Γ / Δ

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΜΕΛΙ ΠΑΡ/ΜΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

ΚΩΔ: ΑΠ10410Β – ΤΜΧ – 48 Χ 34 ΧΗ 16CM

KΩΔ: ΑΠ10410Γ – ΤΜΧ – 42 Χ 29 ΧΗ 14CM

KΩΔ: ΑΠ10410Δ – ΤΜΧ – 32 Χ 16 ΧΗ 7,5CM