Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 615

ΚΩΔ: ΑΠ10409 Β / Γ / Δ – ΑΠ10408 Β

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΜΕΛΙ ΠΑΡ/ΜΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

ΚΩΔ: ΑΠ10409Β – ΤΜΧ – 48 Χ 34 ΧΗ 16CM

KΩΔ: ΑΠ10409Γ – ΤΜΧ – 42 Χ 29 ΧΗ 14CM

KΩΔ: ΑΠ10409Δ – ΤΜΧ – 32 Χ 16 ΧΗ 7.5CM

KΩΔ: ΑΠ10408Β – ΤΜΧ – 24 Χ 18 ΧΗ 12CM