Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 616

ΚΩΔ: ΑΠ10411 Β / Γ / Δ / Η / Θ – ΑΠ10406 Β

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΛΕΥΚΟ ΠΑΡ/ΜΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

ΚΩΔ: ΑΠ10411Β – ΤΜΧ  -48 Χ 34 ΧΗ 16CM

KΩΔ: ΑΠ10411Γ – ΤΜΧ – 42 Χ 29 ΧΗ 14CM

KΩΔ: ΑΠ10411Δ – ΤΜΧ – 32 Χ 16 ΧΗ 7.5CM

ΚΩΔ: ΑΠ10411Η – ΤΜΧ -36 Χ 24 ΧΗ 12CM

ΚΩΔ: ΑΠ10411Θ- ΤΜΧ – 30 Χ 20 ΧΗ 10CM 

ΚΩΔ: ΑΠ10406Β -ΤΜΧ –  24 Χ 18 ΧΗ 12CM