Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 619

ΚΩΔ: ΑΠ10417 Β / Γ / Δ

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΓΚΡΙ ΠΑΡ/ ΜΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

ΚΩΔ: ΑΠ10417Β – ΤΜΧ – 48 Χ 34 ΧΗ 16CM

ΚΩΔ: ΑΠ10417Γ – ΤΜΧ – 42 Χ 29 ΧΗ 14CM

KΩΔ: ΑΠ10417Δ – ΤΜΧ – 32 Χ 16 ΧΗ 7.5CM