Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 1117

ΚΩΔ: ΑΠ10551 Β / Γ / Δ 

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ 

ΚΩΔ: ΑΠ10551Β – 42 Χ 29 ΧΗ 14CM

ΚΩΔ: ΑΠ10551Γ – 36 Χ 24 ΧΗ 12CM

ΚΩΔ: ΑΠ10551Δ – 30 Χ 20 ΧΗ 10CM