Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 1118

ΚΩΔ: ΑΠ10548 Β/ Γ / Δ / Η / Θ 

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

ΚΩΔ: ΑΠ10548Β – 48 Χ 34 ΧΗ 16CM

ΚΩΔ: ΑΠ10548Γ – 42 Χ 29 ΧΗ 14CM

ΚΩΔ: ΑΠ10548Δ – 32 Χ 16 ΧΗ 7.5CM

KΩΔ: ΑΠ10548Η – 36 Χ 24 ΧH 12CM

KΩΔ: ΑΠ10548Θ – 30 Χ 20 ΧΗ 10CM