Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 1119

ΚΩΔ: ΑΠ10549 Β/ Γ / Δ / Η / Θ

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

ΚΩΔ: ΑΠ10549Β – 48 Χ 34 ΧΗ 16CM

ΚΩΔ: ΑΠ10549Γ – 42 Χ 29 ΧΗ 14CM

ΚΩΔ: ΑΠ10549Δ – 32 Χ 16 ΧΗ 7.5CM

ΚΩΔ: ΑΠ10549Η – 36 Χ 24 ΧΗ 12CM

KΩΔ: ΑΠ10549Θ – 30 Χ 20 ΧΗ 10CM